KULTURNA DEDIŠČINA
CERKEV SV. KRIŽA

Tik ob hrvaški meji v vasi Ples, se nad reko Sotlo dviga hrib Vina gora s podružnično cerkvijo sv. Križa.
Cerkev izhaja iz leta 1607, kar kaže letnica na prekladi stranskega portala. Ima pravokotno ladjo in tristrano sklenjen, obokan prezbiterij, k njemu se stika še lopa in zakristija. Ladja je današnjo podobo pridobila skozi prezidave. Najverjetneje je obok dobila v 18. stoletju, v drugi polovici 19. stoletja pa je bila podaljšana in povečana, prizidan ji je bil tudi zvonik. Osrednji del prezbiterija je velik oltar tabernakeljskega tipa. Cerkev dopolnjuje še stranski oltar sv. Urbana ter prižnica in orgle s konca 19. stoletja. V cerkvi se verniki zberejo le dvakrat letno, prvič na praznik Gospodovega vnebohoda in drugič v novembru na zahvalno nedeljo.

Kontakt:
župnik Damjan Kejžar
03/809-40-42
031/278-180
www.peter.simetric.si


CERKEV SV. KRIŽA
VIRI in FOTOGRAFIJE so iz arhive: Kozjanski park, Občina Bistrica ob Sotli, MD Bistrica ob Sotli, Župnija Sv. Peter pod Sv. gorami.
 
Copyright © 2012 Turistično društvo Bistrica ob Sotli | All Rights Reserved | Designed By GEC