KULTURNA DEDIŠČINA
CERKEV SV. PETRA

Na platoju ob glavni cesti, ki pelje skozi središče kraja, stoji župnijska cerkev, posvečena sv. Petru. Prvič se omenja leta 1275. Njena najstarejša sestavina je ladja, ki je v osnovi predromanska.
Glavni vhod v cerkev obdaja polkrožen kamnit portal z letnico 1668. Arhitekturno in umetnostno najpomembnejši prostor v cerkvi je prezbiterij, ki ga prekriva zvezdasti rebrasti obok. Večji del prezbiterija prekrivajo freske, ki so nastale leta 1452, odkrili pa so jih leta 1970.
Izrazito dopolnilo notranjščine sta obe kapeli, posvečeni sv. Jožefu in Mariji. Oltar v kapeli sv Jožefa izvira iz 18. stoletja. V kotu kapele je postavljen krstilnik z lesenim kipcem sv. Janeza Krstnika. V Marijini kapeli je oltar Kraljice sv. rožnega venca, sicer kopija Jožefovega oltarja. Kristusovo trplenje je upodobljeno na izjemno lepem baročnem križevem potu, nameščenem na korni ograji, ladji in stranski kapeli.
Ohranjen je tudi spomin na kugo z reliefnim nagrobnikom za kugo umrlim Janezom Kodričem, ki je vzidan v severni steni na mestu nekdanje prižnice. Okna krasijo raznobarvni vitraži, delo kiparja Franceta Kokalja.

Kontakt:
župnik Damjan Kejžar
03/809-40-42
031/278-180
www.peter.simetric.si


CERKEV SV. PETRA
VIRI in FOTOGRAFIJE so iz arhive: Kozjanski park, Občina Bistrica ob Sotli, MD Bistrica ob Sotli, Župnija Sv. Peter pod Sv. gorami.
 
Copyright © 2012 Turistično društvo Bistrica ob Sotli | All Rights Reserved | Designed By GEC