KULTURNA DEDIŠČINA
RAZVALINE GRADU KUNŠPERK

Prvotni Kunšperski grad je eden naših najstarejših gradov. kot pomembno mejno utrdbo proti Ogrom ga je morda pozidal krajišnik Engelbert Pilštanjski, ni pa nemogoče, da je stal že prej.
Z lego tik nad Sotlo je obvladoval hrvaško Zagorje kot nasprotni par hrvaškemu Cesargradu. Obe imeni kažeta na državno pripadnost obeh gradov. To je tudi eden redkih gradov, za katerega iz virov izvemo, da je bil pozidan v letih 1167-1174 na mestu že starejšega gradu, ki ga je dal krški grof Henrik nekaj let prej podreti.
Verjetno so grad dokončno opustili ob koncu 18. stoletja. Leta 1933 je v prepad zgrmel severni stanovanjski trakt. Še danes so ohranjeni nekateri deli utrdbe, kot so bergfrid, del obzidja z vzhodnim in bočnim stolpičem ter obod kapele.
Obrambni stolp izhaja iz romanske dobe, grajen je iz lomljenca, sestavljenega v pravilne lege, na vogalih ga krepijo klesanci. Debelina njegove stene sega od 2,5 do 2,9 m in je še ohranjen do višine štirih etaž. Vhod je imel na najbolje zavarovani severni strani. Stolp vsebuje nekaj svetlobnih lin. Prav tako romansko je obodno zidovje, ki je z obrambnim jarkom ločeno od ostalega pobočja. Iz grajske kapele je ohranjena konzola, shranjena je v Pokrajinskem muzeju v Celju.


RAZVALINE GRADU KUNŠPERK
VIRI in FOTOGRAFIJE so iz arhive: Kozjanski park, Občina Bistrica ob Sotli, MD Bistrica ob Sotli, Župnija Sv. Peter pod Sv. gorami.
 
Copyright © 2012 Turistično društvo Bistrica ob Sotli | All Rights Reserved | Designed By GEC