KULTURNA DEDIŠČINA
KRAVARIČEVA DOMAČIJA

V osrednjem delu Kunšperka stoji Kravaričeva domačija. Sestavljajo jo tri stavbe: s slamo krita stanovansjka hiša, svinjak in gospodarsko poslopje s kletjo ter kaščo.
Pritlična stanovanjska hiša izhaja iz sredine 19. stoletja. Grajena je iz lesa, stene so ometane in beljene. Streha s čopom ima slamnato kritino. Znotraj hiše so štirje prostori s tradicionalno postavitvijo: ob vstopu skozi vhod je kvadratna veža in naprej črna kuhinja, levo od njiju pa bivalni prostor in desno prostor, uporabljen kot spalnica.
Ob koncu 19. stoletja je bil ob hiši zgrajen svinjak. Njegova zasnova je takšna kot pri večini tovrstnih stavb na območju Posotelja. Sklop objektov nekdanje Kravaričeve domačije zaključuje gospodarsko poslopje. Stavba je nekoliko prislonjena ob breg, njen zgornji del je lesen, spodnji hlevski kamnit, streha pa slamnata. V podaljšku se odpira lesen prostor za prešo, ki ga krije opeka.

Kontakt:
Marica Kravarič
03/580-40-88
041/763-997


KRAVARIČEVA DOMAČIJA
VIRI in FOTOGRAFIJE so iz arhive: Kozjanski park, Občina Bistrica ob Sotli, MD Bistrica ob Sotli, Župnija Sv. Peter pod Sv. gorami.
 
Copyright © 2012 Turistično društvo Bistrica ob Sotli | All Rights Reserved | Designed By GEC