O NAŠEM DRUŠTVU
KONTAKT
TURISTIČNO DRUŠTVO
BISTRICA OB SOTLI

Bistrica ob Sotli
3256 Bistrica ob Sotli
e-mail: tur.drustvobos@gmail.com

VIRI in FOTOGRAFIJE so iz arhive: Kozjanski park, Občina Bistrica ob Sotli, MD Bistrica ob Sotli, Župnija Sv. Peter pod Sv. gorami.
TURISTIČNO DRUŠTVO BISTRICA OB SOTLI

Turistično društvo spada med eno starejših društev v kraju. Deluje že približno od leta 1952 na pobudo takratnega predsednika Franca Božička starejšega. Društvo v kraju organizira, spodbuja in izvaja razne delovne akcije za ureditev kraja in ohranjanje naše dediščine. Danes si društvo prizadeva z organizacijo tradicionalnih kulturnih prireditev ob znanih praznikih, kot sta npr. Jožefov in Petrov sejem ter izvaja čistilne akcije za čistejše okolje okoli nas vseh. Ob cvetni nedelji že tradicionalno izdeluje butaro, dvakrat letno pa tudi zasadi grede in korita z rožami in s tem skrbi za lepši izgled kraja. Krajane spodbuja k urejanju okolice hiš, domačij in poslovnih objektov ter najlepše vsako leto tudi nagradi. Turistično društvo pa seveda skrbi tudi za promocijo našega Šempetra in tako sodeluje na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani in Prazniku Kozjanskega jabolka v Podsredi. Pridobitev kraja je tudi Oransova kolesarska pot, ki je nastala s sodelovanjem kolesarske sekcije Orans in Turističnega društva ter je za področje športa in rekreacije zelo dobrodošla in koristna.
Želje Turističnega društva v prihodnosti so osveščanje krajanov o urejanju okolice, ureditev muzeja sakralnih umetnosti v župnišču, oživitev romarskih sejmov na Svetih gorah ob večjih praznikih, ustanovitev TIC-a v našem kraju in izdelava večletne strategije razvoja turizma v občini.
 
Copyright © 2012 Turistično društvo Bistrica ob Sotli | All Rights Reserved | Designed By GEC