O NAŠEM KRAJU
TURISTIČNO DRUŠTVO BISTRICA OB SOTLI

Prvotna trška naselbina, iz katere se je kasneje razvila današnja Bistrica (Sv. Peter pod Sv. Gorami) je obsegala prostor z utrdbo (taborom) okrog župne cerkve sv. Petra. Bistrica je namreč v 16. stoletju prevzela vse funkcije starejšega trga Kunšperka, ki je imel običajne trške pravice s sodstvom vred.
Zgodovinski viri nam sporočajo le dva pomembnejša dogodka iz bistriške preteklosti. Leta 1475 so Turki, ko so se vračali s Koroške, v bližini vasi popolnoma uničili deželno vojsko polkovnika Žige pl. Pohlheima, ob velikem slovensko-hrvaškem kmečkem puntu 1573 pa je plemiška vojska pod poveljstvom okrožnega glavarja Schrattenbacha pod bližnjim Kunšperkom razbila del kmečke vojske, ki jo je vodil Ilija Gregorič.
Pouk v vasi se je začel leta 1783, današnja osnovna šola pa je zgrajena leta 1979 in jo je odprl Josip Broz – Tito, saj je šola nosila ime po njegovi materi Mariji Broz. Tito je v letu 1901 tudi obiskoval 5. razred osnovne šole v Bistrici ob Sotli.
Vodovod so si krajani zgradili leta 1927, elektriko pa so v vas pripeljali 1947, ker je elektrifikacijo leta 1941 preprečila druga svetovna vojna. Med vojno je bila večina prebivalstva izseljena v nemška delovna taborišča, na njihove domove pa so naselili Kočevarje in Besarabce.
Med leti 1926-28 je bil zgrajen Katoliški prosvetni dom, kasneje imenovan Zadružni dom, ki mu danes pravimo Kulturni dom.

VIRI in FOTOGRAFIJE so iz arhive: Kozjanski park, Občina Bistrica ob Sotli, MD Bistrica ob Sotli, Župnija Sv. Peter pod Sv. gorami.
 
Copyright © 2012 Turistično društvo Bistrica ob Sotli | All Rights Reserved | Designed By GEC