NARAVNA DEDIŠČINA
RIBNIK TREBČE

Na Trebčah ob Kolarjevi domačiji se razprostira manjši ribnik, ki so ga uredili sočasno z izgradnjo nove ceste med Podsredo in Bistrico ob Sotli v letu 1972. Tok reke Bistrice je bil takrat premeščen južneje, opuščeni rokav reke pa so s tem umetno zajeli. V ribnik se steka potok Periše, na vzhodnem delu ribnika je urejen umeten odtok v Bistrico. Voda v ribniku ni globoka, pretok je močan. Zaradi slabe razslojenosti temperature vode so v ribniku primerni pogoji za razraščanje rastlinskega sveta ter bivanje živali. Vsako leto se v zgodnjih spomladanskih dnevih v ribniku vračajo dvoživke in tu odlagajo svoje mreste. Tako že nekaj let zapored Kozjanski park ob cesti postavi nizke pregrade, ki preprečujejo dvoživkam prehod čez cesto. Ob pregradi so v jarku razmeščena vedra, v katere se naberejo dvoživke, vedra pa potem ročno prenesejo na drugo stran ceste v ribnik. Ribnik je skozi leto tudi priljubljena točka za ribarjenje.


RIBNIK TREBČE
VIRI in FOTOGRAFIJE so iz arhive: Kozjanski park, Občina Bistrica ob Sotli, MD Bistrica ob Sotli, Župnija Sv. Peter pod Sv. gorami.
 
Copyright © 2012 Turistično društvo Bistrica ob Sotli | All Rights Reserved | Designed By GEC