TEMATSKE POTI
SLOMŠKOVA POT

Slomškova spominska vezna pot je speljana skozi kraje, ki so močno povezani z življenjem in delovanjem blaženega A. M. Slomška.
Pot vodi po zgodovinsko zanimivih in naravno lepih krajih subpanonskega in predalpskega sveta Slovenije. Pohodniki na poti premagajo mnoge vzpetine (najvišji vrh 686 m.n.v.) in obiščejo številne znamenitosti (42 cerkva, arheološka najdišča, Slomškovo rojstno hišo na Slomu, ruševine Žičke kartuzije, najstarejšo gostilno,…).
Slomškova pot se prične (ali konča) se na Bizeljskem, od koder teče preko Svetih gor, Buč, Virštanja do Olimja in nato skozi Žusem, Kalobje, Rifnik do Sloma in Ponikva ter nato nadaljuje mimo Žičke kartuzije do cilja v Novi Cerkvi.
Pot je razdeljena na štiri etape. Prva etapa Bizeljsko-Olimje poteka preko naše občine. Iz Bizeljskega teče pot mimo cerkve sv. Vida in Osojnikovega križa na Vrhovnicah do Svetih gor, od koder se po gozdni poti spusti do središča Bistrice ob Sotli. Nato pot vodi skozi Hrastje ob Bistrici in Križan vrh proti Polju ob Sotli.
Pot je označena z markacijami in informativnimi tablami ter opremljena tudi z žigi, ki jih dobite na pomembnejših točkah poti.

Vir: Stanko Klinar, Slomškova pot: priročnik za pešpotnike in romarje; Celje: Mohorjeva družba, 2002

Kontakt:
Društvo Slomškova romarska pot
Slomškov trg 7, 2000 Maribor
www.pespoti.siSLOMŠKOVA POT
VIRI in FOTOGRAFIJE so iz arhive: Kozjanski park, Občina Bistrica ob Sotli, MD Bistrica ob Sotli, Župnija Sv. Peter pod Sv. gorami.
 
Copyright © 2012 Turistično društvo Bistrica ob Sotli | All Rights Reserved | Designed By GEC