NARAVNA DEDIŠČINA
SOTESKA REKE BISTRICE "PRIŠJEK"

Soteska izrazito sredogorske reke Bistrice med Trebčami in Zagajem v dolžini okoli 3 km je najslikovitejša in najbolj ohranjena rečna soteska v vzhodni Sloveniji in nam skozi odlično ohranjen del rečnega ekosistema kaže sledi tisočletnega delovanja narave.
Reka je večji del svoje struge vrezala v triasne kamenine, obsežnejši prodni nanosi v strugi pa pričajo o njenem hudourniškem značaju. Slovi po raznolikih vodnih prizorih, bistri vodi, in pestrem menjavanju širših in ožjih dolinskih delov. Ko reka prečno prereže severno krilo orliške antiklinale, postane prostor med Trebčami in Zagajem tako tesen, da je soteska neprehodna. Strugo večji del obdajajo strma, skalovita in gozdnata pobočja.
Pestrost soteske dopolnjuje živa narava. V soteski uspevajo nekatere manj znane in ogrožene rastlinske vrste. Vodotok reke Bistrice pa se ponaša s postrvmi in potočnimi raki.

SOTESKA REKE BISTRICE
VIRI in FOTOGRAFIJE so iz arhive: Kozjanski park, Občina Bistrica ob Sotli, MD Bistrica ob Sotli, Župnija Sv. Peter pod Sv. gorami.
 
Copyright © 2012 Turistično društvo Bistrica ob Sotli | All Rights Reserved | Designed By GEC