KULTURNA DEDIŠČINA
STADLERJEVA "ŠTOGLERJEVA" HIŠA

Mogočno zgradbo Štadlerjeve domačije poudarjajo mnogi izstopajoči elementi okrasja.
Nadstropna stanovanjska hiša je stavba podolžnega tlorisa zasnovana izrazito somerno. Nastala je leta 1795, o čemer priča letnica na masivnem prečnem tramu v "hiši" v pritličju. Stavba ima bogato arhitekturno dekoracijo, ki je še posebej poudarjena na dveh najbolj izpostavljenih fasadah; glavni vhodni portal je kamnit, iz malte pa ima izdelan baročno profiliran okvir, "štuk". Preklada kamitega portala je v obliki stiliziranega jarma. V pritličju imajo okna enostavne okenske obrobe v malti, povsem drugačne pa so obrobe oken v nadstropju. Imajo profilirane police, nad preklado pa dvojno baročno valovnico. Prav tako baročne so železne kovane okenske mreže tradicionalnih oblik, značilnih predvsem za arhitekturo alpskega prostora ter stavbarstvo trgov in mest. Fasadna polja so členjena s pilastri, osrednje polje glavne fasade obdajata dva dvojna pilastra. Notranjost stavbe je baročno koncipirana. Pritličje je z nadstropjem povezano z notranjim stopniščem. Tloris nadstropja je tradicionalno zasnovan, vzdolž zadnje fasade poteka lesen gang.

STADLERJEVA "ŠTOGLERJEVA" HIŠA
VIRI in FOTOGRAFIJE so iz arhive: Kozjanski park, Občina Bistrica ob Sotli, MD Bistrica ob Sotli, Župnija Sv. Peter pod Sv. gorami.
 
Copyright © 2012 Turistično društvo Bistrica ob Sotli | All Rights Reserved | Designed By GEC