TEMATSKE POTI
VODNA UČNA POT

Vodna učna pot Bistrica ob Sotli zajema sedem točk , dolga je 3 km in jo prehodimo v dobri uri in pol. Je kot učilnica v naravi, kjer spoznamo delovanje in energijo reke Bistrice nekoč in danes. Učna pot odkriva mnoge posebnosti, ki jih je reka Bistrica s pritoki oblikovala v preteklosti. Večina učnih točk je na območju iz proda in peska, ki ga je nasula reka v preteklosti.
Pot se začenja ob dolinskem izviru v Hohnječevem grabnu. Svojo pot nato nadaljuje proti mokrišču in naprej proti vodnjaku v Gabronovem naselju. Od tu gre dalje proti izviru potoka Čehovnica v reko Bistrico, nato proti Markečevemu mlinu, Kunejevem jezu v Zagaju in od tu do začetka soteske reke Bistrice.

Vir: Kozjanski park, zloženka Vodna učna pot Bistrica ob Sotli, Podsreda: Kozjanski park, 2010

Kontakt:
Kozjanski park
03/800-71-00
www.kozjanski-park.si


VODNA UČNA POT
VIRI in FOTOGRAFIJE so iz arhive: Kozjanski park, Občina Bistrica ob Sotli, MD Bistrica ob Sotli, Župnija Sv. Peter pod Sv. gorami.
 
Copyright © 2012 Turistično društvo Bistrica ob Sotli | All Rights Reserved | Designed By GEC