KULTURNA DEDIŠČINA
VODNJAKI, JAVNI SPOMENIKI

V občini je ohranjenih kar nekaj vodnjakov. Eden takih je v samem centru. Leta 1940 ga je občina s podporo banske uprave ob tržnem prostoru zgradila javno vodno izlivko, kot so jo tedaj imenovali. Služila naj bi zlasti številnim turistom in romarjem, ki so prihajali na Sv. gore in v Bistrici spraševali za pitno vodo. Po vojni so nanj namestili ploščo z napisom: "Krajevna skupnost Bistrica ob Sotli, 213 m. Prvotno Leskovec ob vznožju Orlice 698 m; kasneje Sv. Peter pod Sv. gorami".

V obeležje osebam in dogodkom, ki so svj čas zaznamovali tukajšnje okolje, so bili postavljeni javni spomeniki, katerih spominska in simbolična kakor tudi umetniška in estetska vrednost nas vodi tako k spominskim srečanjem kot tudi obogatenemu videzu pokrajine.

VODNJAKI:
 • Gabronov vodnjak pri občinski hiši
 • Javni vodnjak nasproti Hohnječeve hiše

JAVNI SPOMENIKI:
 • Kamen časti v parku nasproti občinske hiše, delo domačina Francija Černelča
 • NOB spomenik v parku nasproti občinske hiše
 • Kip REX pri občinski hiši
 • Doprsni kip Marije Broz pred osnovno šolo, delo hrvaškega kiparja Antuna Augustinčića
 • Spominska plošča Josipa Broza Tita na stari šoli
 • Spominska plošča Josipa Broza Tita na Kolarjevi domačiji na Trebčah
 • Spominska plošča Ivanu Skvarči - Modrasu na kulturnem domu
 • Spominska plošča izgnancev na obzidju na župnijski cerkvi
 • Spominska plošča umrlim v izgnanstvu na obzidju pokopališča
 • Spominska plošča na mostu čez Sotlo
 • Kip A. Martina Slomška na Videžu, delo domačina Francija Černelča
 • Kip A. Martina Slomška na Svetih gorah, delo domačina Francija Černelča
 • ostale skulpture domačina Francija Černelča: leseni brentač (Ulekov Tonča), lesena Muza, doprsni kip Slomška iz kamna, kip Antona Aškerca (ob avtorjevi vinski kleti v Črešnjevcu), lesena skulptura kravaričevega strica (ob Kravaričevi hiši v Kunšperku)

VODNJAKI, JAVNI SPOMENIKI
VIRI in FOTOGRAFIJE so iz arhive: Kozjanski park, Občina Bistrica ob Sotli, MD Bistrica ob Sotli, Župnija Sv. Peter pod Sv. gorami.
 
Copyright © 2012 Turistično društvo Bistrica ob Sotli | All Rights Reserved | Designed By GEC