KOZJANSKI PARK
Kozjanski park, 03/800-71-00
www.kozjanski-park.si
GRAD BIZELJSKO
TD Bizeljsko, 041/970-250
www.bizeljsko.si
GRAD PIŠECE
TD Pišece, 041/824-462
www.visitbrezice.si
GRAD PODČETRTEK
TD Podčetrtek, 031/422-310
www.turizem-podcetrtek.si
GRAD VELIKI TABOR
Dvor Veliki Tabor, +385 (0)49/587-881
www.velikitabor.com
ŠIRŠA OKOLICA
ZANIMIVOSTI
STARO SELO KUMROVEC
Muzej 'Staro selo', +385 (0)49/225-830
www.mdc.hr/kumrovec
REPNICE
TD Bizeljsko, 041/970-250
www.bizeljsko.si
TERME OLIMIA
Terme Olimia d.d., 03/829-70-00
www.terme-olimia.com
TERME ČATEŽ
Terme Čatež d.d., 07/493-67-00
www.terme-catez.si
VIRI in FOTOGRAFIJE so iz arhive: Kozjanski park, Občina Bistrica ob Sotli, MD Bistrica ob Sotli, Župnija Sv. Peter pod Sv. gorami.
 
Copyright © 2012 Turistično društvo Bistrica ob Sotli | All Rights Reserved | Designed By GEC